Sala de Apelaciones de Ica ordena liberar a alcalde Mollohuanca